Filter:Specification
 • Cutting edge diameter: 26
 • Shank diameter: 25
 • Cutting length: 45
 • Total length: 121
 • Number of edges: 6
 • Shank: HB
 • Cutting design: NR
 • : DIN844
 • Spiral angle: 38°
 • Coating: unbeschichtet
 • Material: HSS
 • Internal coolant: N
Specification
 • Cutting edge diameter: 26
 • Shank diameter: 25
 • Cutting length: 45
 • Total length: 121
 • Number of edges: 6
 • Shank: HB
 • Cutting design: NR
 • : DIN844
 • Spiral angle: 38°
 • Coating: ALCRONA PRO
 • Material: HSS
 • Internal coolant: N
Specification
 • Cutting edge diameter: 28
 • Shank diameter: 25
 • Cutting length: 45
 • Total length: 121
 • Number of edges: 6
 • Shank: HB
 • Cutting design: NR
 • : DIN844
 • Spiral angle: 38°
 • Coating: unbeschichtet
 • Material: HSS
 • Internal coolant: N
Specification
 • Cutting edge diameter: 28
 • Shank diameter: 25
 • Cutting length: 45
 • Total length: 121
 • Number of edges: 6
 • Shank: HB
 • Cutting design: NR
 • : DIN844
 • Spiral angle: 38°
 • Coating: ALCRONA PRO
 • Material: HSS
 • Internal coolant: N
Specification
 • Cutting edge diameter: 30
 • Shank diameter: 25
 • Cutting length: 45
 • Total length: 121
 • Number of edges: 6
 • Shank: HB
 • Cutting design: NR
 • : DIN844
 • Spiral angle: 38°
 • Coating: unbeschichtet
 • Material: HSS
 • Internal coolant: N
Specification
 • Cutting edge diameter: 30
 • Shank diameter: 25
 • Cutting length: 45
 • Total length: 121
 • Number of edges: 6
 • Shank: HB
 • Cutting design: NR
 • : DIN844
 • Spiral angle: 38°
 • Coating: ALCRONA PRO
 • Material: HSS
 • Internal coolant: N
Specification
 • Cutting edge diameter: 32
 • Shank diameter: 32
 • Cutting length: 53
 • Total length: 133
 • Neck diameter: 31
 • AP: 73
 • Number of edges: 6
 • Shank: HB
 • Cutting design: NR
 • : DIN844
 • Spiral angle: 38°
 • Coating: unbeschichtet
 • Material: HSS
 • Internal coolant: N
Specification
 • Cutting edge diameter: 32
 • Shank diameter: 32
 • Cutting length: 53
 • Total length: 133
 • Neck diameter: 31
 • AP: 73
 • Number of edges: 6
 • Shank: HB
 • Cutting design: NR
 • : DIN844
 • Spiral angle: 38°
 • Coating: ALCRONA PRO
 • Material: HSS
 • Internal coolant: N
Specification
 • Cutting edge diameter: 36
 • Shank diameter: 32
 • Cutting length: 53
 • Total length: 133
 • Number of edges: 6
 • Shank: HB
 • Cutting design: NR
 • : DIN844
 • Spiral angle: 38°
 • Coating: unbeschichtet
 • Material: HSS
 • Internal coolant: N
Specification
 • Cutting edge diameter: 36
 • Shank diameter: 32
 • Cutting length: 53
 • Total length: 133
 • Number of edges: 6
 • Shank: HB
 • Cutting design: NR
 • : DIN844
 • Spiral angle: 38°
 • Coating: ALCRONA PRO
 • Material: HSS
 • Internal coolant: N