Filter:

Specification
 • Cutting edge diameter: 22
 • Shank diameter: 20
 • Cutting length: 38
 • Total length: 104
 • Number of edges: 5
 • Shank: HB
 • Cutting design: NR
 • : DIN844
 • Spiral angle: 30°
 • Coating: unbeschichtet
 • Material: HSS
 • Internal coolant: N
Specification
 • Cutting edge diameter: 22
 • Shank diameter: 20
 • Cutting length: 38
 • Total length: 104
 • Number of edges: 5
 • Shank: HB
 • Cutting design: NR
 • : DIN844
 • Spiral angle: 30°
 • Coating: ALCRONA PRO
 • Material: HSS
 • Internal coolant: N
Specification
 • Cutting edge diameter: 24
 • Shank diameter: 25
 • Cutting length: 45
 • Total length: 121
 • Number of edges: 5
 • Shank: HB
 • Cutting design: NR
 • : DIN844
 • Spiral angle: 30°
 • Coating: unbeschichtet
 • Material: HSS
 • Internal coolant: N
Specification
 • Cutting edge diameter: 24
 • Shank diameter: 25
 • Cutting length: 45
 • Total length: 121
 • Number of edges: 5
 • Shank: HB
 • Cutting design: NR
 • : DIN844
 • Spiral angle: 30°
 • Coating: ALCRONA PRO
 • Material: HSS
 • Internal coolant: N
Specification
 • Cutting edge diameter: 25
 • Shank diameter: 25
 • Cutting length: 45
 • Total length: 121
 • Neck diameter: 24
 • AP: 65
 • Number of edges: 5
 • Shank: HB
 • Cutting design: NR
 • : DIN844
 • Spiral angle: 30°
 • Coating: unbeschichtet
 • Material: HSS
 • Internal coolant: N
Specification
 • Cutting edge diameter: 25
 • Shank diameter: 25
 • Cutting length: 45
 • Total length: 121
 • Neck diameter: 24
 • AP: 65
 • Number of edges: 5
 • Shank: HB
 • Cutting design: NR
 • : DIN844
 • Spiral angle: 30°
 • Coating: ALCRONA PRO
 • Material: HSS
 • Internal coolant: N
Specification
 • Cutting edge diameter: 26
 • Shank diameter: 25
 • Cutting length: 45
 • Total length: 121
 • Number of edges: 5
 • Shank: HB
 • Cutting design: NR
 • : DIN844
 • Spiral angle: 30°
 • Coating: unbeschichtet
 • Material: HSS
 • Internal coolant: N
Specification
 • Cutting edge diameter: 26
 • Shank diameter: 25
 • Cutting length: 45
 • Total length: 121
 • Number of edges: 5
 • Shank: HB
 • Cutting design: NR
 • : DIN844
 • Spiral angle: 30°
 • Coating: ALCRONA PRO
 • Material: HSS
 • Internal coolant: N
Specification
 • Cutting edge diameter: 28
 • Shank diameter: 25
 • Cutting length: 45
 • Total length: 121
 • Number of edges: 5
 • Shank: HB
 • Cutting design: NR
 • : DIN844
 • Spiral angle: 30°
 • Coating: unbeschichtet
 • Material: HSS
 • Internal coolant: N
Specification
 • Cutting edge diameter: 28
 • Shank diameter: 25
 • Cutting length: 45
 • Total length: 121
 • Number of edges: 5
 • Shank: HB
 • Cutting design: NR
 • : DIN844
 • Spiral angle: 30°
 • Coating: ALCRONA PRO
 • Material: HSS
 • Internal coolant: N