Filter:Specification
 • Cutting edge diameter: 2
 • Shank diameter: 6
 • Cutting length: 7
 • Total length: 54
 • Number of edges: 2
 • Shank: HB
 • Cutting design: N
 • : DIN844
 • Spiral angle: 30°
 • Coating: unbeschichtet
 • Material: HSS
 • Internal coolant: N
Specification
 • Cutting edge diameter: 2
 • Shank diameter: 6
 • Cutting length: 7
 • Total length: 54
 • Number of edges: 2
 • Shank: HB
 • Cutting design: N
 • : DIN844
 • Spiral angle: 30°
 • Coating: ALCRONA PRO
 • Material: HSS
 • Internal coolant: N
Specification
 • Cutting edge diameter: 3
 • Shank diameter: 6
 • Cutting length: 8
 • Total length: 56
 • Number of edges: 2
 • Shank: HB
 • Cutting design: N
 • : DIN844
 • Spiral angle: 30°
 • Coating: unbeschichtet
 • Material: HSS
 • Internal coolant: N
Specification
 • Cutting edge diameter: 3
 • Shank diameter: 6
 • Cutting length: 8
 • Total length: 56
 • Number of edges: 2
 • Shank: HB
 • Cutting design: N
 • : DIN844
 • Spiral angle: 30°
 • Coating: ALCRONA PRO
 • Material: HSS
 • Internal coolant: N
Specification
 • Cutting edge diameter: 4
 • Shank diameter: 6
 • Cutting length: 19
 • Total length: 63
 • Number of edges: 2
 • Shank: HB
 • Cutting design: N
 • : DIN844
 • Spiral angle: 30°
 • Coating: unbeschichtet
 • Material: HSS
 • Internal coolant: N
Specification
 • Cutting edge diameter: 4
 • Shank diameter: 6
 • Cutting length: 19
 • Total length: 63
 • Number of edges: 2
 • Shank: HB
 • Cutting design: N
 • : DIN844
 • Spiral angle: 30°
 • Coating: ALCRONA PRO
 • Material: HSS
 • Internal coolant: N
Specification
 • Cutting edge diameter: 5
 • Shank diameter: 6
 • Cutting length: 24
 • Total length: 68
 • Number of edges: 2
 • Shank: HB
 • Cutting design: N
 • : DIN844
 • Spiral angle: 30°
 • Coating: unbeschichtet
 • Material: HSS
 • Internal coolant: N
Specification
 • Cutting edge diameter: 5
 • Shank diameter: 6
 • Cutting length: 24
 • Total length: 68
 • Number of edges: 2
 • Shank: HB
 • Cutting design: N
 • : DIN844
 • Spiral angle: 30°
 • Coating: ALCRONA PRO
 • Material: HSS
 • Internal coolant: N
Specification
 • Cutting edge diameter: 6
 • Shank diameter: 6
 • Cutting length: 24
 • Total length: 68
 • Number of edges: 2
 • Shank: HB
 • Cutting design: N
 • : DIN844
 • Spiral angle: 30°
 • Coating: unbeschichtet
 • Material: HSS
 • Internal coolant: N
Specification
 • Cutting edge diameter: 6
 • Shank diameter: 6
 • Cutting length: 24
 • Total length: 68
 • Number of edges: 2
 • Shank: HB
 • Cutting design: N
 • : DIN844
 • Spiral angle: 30°
 • Coating: ALCRONA PRO
 • Material: HSS
 • Internal coolant: N