Filter:


Specification
  • Cutting edge diameter: 2,5
  • Shank diameter: 6
  • Cutting length: 10
  • Total length: 54
  • Number of edges: 2
  • Shank: HB
  • Cutting design: W
  • Spiral angle: 40°
  • : DIN844
  • Coating: unbeschichtet
  • Material: HSS
  • Internal coolant: N
Specification
  • Cutting edge diameter: 3
  • Shank diameter: 6
  • Cutting length: 12
  • Total length: 56
  • Number of edges: 2
  • Shank: HB
  • Cutting design: W
  • Spiral angle: 40°
  • : DIN844
  • Coating: unbeschichtet
  • Material: HSS
  • Internal coolant: N
Specification
  • Cutting edge diameter: 4
  • Shank diameter: 6
  • Cutting length: 19
  • Total length: 63
  • Number of edges: 2
  • Shank: HB
  • Cutting design: W
  • Spiral angle: 40°
  • : DIN844
  • Coating: unbeschichtet
  • Material: HSS
  • Internal coolant: N
Specification
  • Cutting edge diameter: 5
  • Shank diameter: 6
  • Cutting length: 24
  • Total length: 68
  • Number of edges: 2
  • Shank: HB
  • Cutting design: W
  • Spiral angle: 40°
  • : DIN844
  • Coating: unbeschichtet
  • Material: HSS
  • Internal coolant: N
Specification
  • Cutting edge diameter: 6
  • Shank diameter: 6
  • Cutting length: 24
  • Total length: 68
  • Number of edges: 2
  • Shank: HB
  • Cutting design: W
  • Spiral angle: 40°
  • : DIN844
  • Coating: unbeschichtet
  • Material: HSS
  • Internal coolant: N
Specification
  • Cutting edge diameter: 7
  • Shank diameter: 8
  • Cutting length: 30
  • Total length: 74
  • Number of edges: 2
  • Shank: HB
  • Cutting design: W
  • Spiral angle: 40°
  • : DIN844
  • Coating: unbeschichtet
  • Material: HSS
  • Internal coolant: N
Specification
  • Cutting edge diameter: 8
  • Shank diameter: 8
  • Cutting length: 38
  • Total length: 82
  • Number of edges: 2
  • Shank: HB
  • Cutting design: W
  • Spiral angle: 40°
  • : DIN844
  • Coating: unbeschichtet
  • Material: HSS
  • Internal coolant: N
Specification
  • Cutting edge diameter: 9
  • Shank diameter: 10
  • Cutting length: 38
  • Total length: 88
  • Number of edges: 2
  • Shank: HB
  • Cutting design: W
  • Spiral angle: 40°
  • : DIN844
  • Coating: unbeschichtet
  • Material: HSS
  • Internal coolant: N
Specification
  • Cutting edge diameter: 10
  • Shank diameter: 10
  • Cutting length: 45
  • Total length: 95
  • Number of edges: 2
  • Shank: HB
  • Cutting design: W
  • Spiral angle: 40°
  • : DIN844
  • Coating: unbeschichtet
  • Material: HSS
  • Internal coolant: N
Specification
  • Cutting edge diameter: 11
  • Shank diameter: 12
  • Cutting length: 45
  • Total length: 102
  • Number of edges: 2
  • Shank: HB
  • Cutting design: W
  • Spiral angle: 40°
  • : DIN844
  • Coating: unbeschichtet
  • Material: HSS
  • Internal coolant: N
Specification
  • Cutting edge diameter: 12
  • Shank diameter: 12
  • Cutting length: 53
  • Total length: 110
  • Number of edges: 2
  • Shank: HB
  • Cutting design: W
  • Spiral angle: 40°
  • : DIN844
  • Coating: unbeschichtet
  • Material: HSS
  • Internal coolant: N
Specification
  • Cutting edge diameter: 14
  • Shank diameter: 12
  • Cutting length: 53
  • Total length: 110
  • Number of edges: 2
  • Shank: HB
  • Cutting design: W
  • Spiral angle: 40°
  • : DIN844
  • Coating: unbeschichtet
  • Material: HSS
  • Internal coolant: N
Specification
  • Cutting edge diameter: 16
  • Shank diameter: 16
  • Cutting length: 63
  • Total length: 123
  • Number of edges: 2
  • Shank: HB
  • Cutting design: W
  • Spiral angle: 40°
  • : DIN844
  • Coating: unbeschichtet
  • Material: HSS
  • Internal coolant: N
Specification
  • Cutting edge diameter: 18
  • Shank diameter: 16
  • Cutting length: 63
  • Total length: 123
  • Number of edges: 2
  • Shank: HB
  • Cutting design: W
  • Spiral angle: 40°
  • : DIN844
  • Coating: unbeschichtet
  • Material: HSS
  • Internal coolant: N
Specification
  • Cutting edge diameter: 20
  • Shank diameter: 20
  • Cutting length: 75
  • Total length: 141
  • Number of edges: 2
  • Shank: HB
  • Cutting design: W
  • Spiral angle: 40°
  • : DIN844
  • Coating: unbeschichtet
  • Material: HSS
  • Internal coolant: N
Specification
  • Cutting edge diameter: 22
  • Shank diameter: 20
  • Cutting length: 75
  • Total length: 141
  • Number of edges: 2
  • Shank: HB
  • Cutting design: W
  • Spiral angle: 40°
  • : DIN844
  • Coating: unbeschichtet
  • Material: HSS
  • Internal coolant: N
Specification
  • Cutting edge diameter: 25
  • Shank diameter: 25
  • Cutting length: 90
  • Total length: 166
  • Number of edges: 2
  • Shank: HB
  • Cutting design: W
  • Spiral angle: 40°
  • : DIN844
  • Coating: unbeschichtet
  • Material: HSS
  • Internal coolant: N
Specification
  • Cutting edge diameter: 30
  • Shank diameter: 25
  • Cutting length: 90
  • Total length: 166
  • Number of edges: 2
  • Shank: HB
  • Cutting design: W
  • Spiral angle: 40°
  • : DIN844
  • Coating: unbeschichtet
  • Material: HSS
  • Internal coolant: N