Filter:Specification
 • Cutting edge diameter: 2
 • Shank diameter: 6
 • Cutting length: 7
 • Total length: 51
 • Number of edges: 2
 • Shank: HB
 • Cutting design: W
 • : DIN844
 • Spiral angle: 40°
 • Coating: unbeschichtet
 • Material: HSS
 • Internal coolant: N
Specification
 • Cutting edge diameter: 2,5
 • Shank diameter: 6
 • Cutting length: 8
 • Total length: 52
 • Number of edges: 2
 • Shank: HB
 • Cutting design: W
 • : DIN844
 • Spiral angle: 40°
 • Coating: unbeschichtet
 • Material: HSS
 • Internal coolant: N
Specification
 • Cutting edge diameter: 3
 • Shank diameter: 6
 • Cutting length: 8
 • Total length: 52
 • Number of edges: 2
 • Shank: HB
 • Cutting design: W
 • : DIN844
 • Spiral angle: 40°
 • Coating: unbeschichtet
 • Material: HSS
 • Internal coolant: N
Specification
 • Cutting edge diameter: 3,5
 • Shank diameter: 6
 • Cutting length: 10
 • Total length: 54
 • Number of edges: 2
 • Shank: HB
 • Cutting design: W
 • : DIN844
 • Spiral angle: 40°
 • Coating: unbeschichtet
 • Material: HSS
 • Internal coolant: N
Specification
 • Cutting edge diameter: 4
 • Shank diameter: 6
 • Cutting length: 11
 • Total length: 55
 • Number of edges: 2
 • Shank: HB
 • Cutting design: W
 • : DIN844
 • Spiral angle: 40°
 • Coating: unbeschichtet
 • Material: HSS
 • Internal coolant: N
Specification
 • Cutting edge diameter: 4,5
 • Shank diameter: 6
 • Cutting length: 13
 • Total length: 57
 • Number of edges: 2
 • Shank: HB
 • Cutting design: W
 • : DIN844
 • Spiral angle: 40°
 • Coating: unbeschichtet
 • Material: HSS
 • Internal coolant: N
Specification
 • Cutting edge diameter: 5
 • Shank diameter: 6
 • Cutting length: 13
 • Total length: 57
 • Number of edges: 2
 • Shank: HB
 • Cutting design: W
 • : DIN844
 • Spiral angle: 40°
 • Coating: unbeschichtet
 • Material: HSS
 • Internal coolant: N
Specification
 • Cutting edge diameter: 5,5
 • Shank diameter: 6
 • Cutting length: 13
 • Total length: 57
 • Number of edges: 2
 • Shank: HB
 • Cutting design: W
 • : DIN844
 • Spiral angle: 40°
 • Coating: unbeschichtet
 • Material: HSS
 • Internal coolant: N
Specification
 • Cutting edge diameter: 6
 • Shank diameter: 6
 • Cutting length: 13
 • Total length: 57
 • Neck diameter: 5,5
 • AP: 21
 • Number of edges: 2
 • Cutting design: W
 • Shank: HB
 • : DIN844
 • Spiral angle: 40°
 • Coating: unbeschichtet
 • Material: HSS
 • Internal coolant: N
Specification
 • Cutting edge diameter: 6,5
 • Shank diameter: 8
 • Cutting length: 16
 • Total length: 60
 • Number of edges: 2
 • Shank: HB
 • Cutting design: W
 • : DIN844
 • Spiral angle: 40°
 • Coating: unbeschichtet
 • Material: HSS
 • Internal coolant: N