Filter:Product number: AX850B04510
Specification
 • Cutting edge diameter: 4,5
 • Shank diameter: 6
 • Cutting length: 1
 • Total length: 50
 • Number of edges: 6
 • Shank: HB
 • Cutting design: N
 • : DIN850B
 • Coating: unbeschichtet
 • Material: HSS-Co5
 • Internal coolant: N
Product number: AX850B07515
Specification
 • Cutting edge diameter: 7,5
 • Shank diameter: 6
 • Cutting length: 1,5
 • Total length: 50
 • Number of edges: 6
 • Shank: HB
 • Cutting design: N
 • : DIN850B
 • Coating: unbeschichtet
 • Material: HSS-Co5
 • Internal coolant: N
Product number: AX850B07520
Specification
 • Cutting edge diameter: 7,5
 • Shank diameter: 6
 • Cutting length: 2
 • Total length: 50
 • Number of edges: 6
 • Shank: HB
 • Cutting design: N
 • : DIN850B
 • Coating: unbeschichtet
 • Material: HSS-Co5
 • Internal coolant: N
Product number: AX850B10520
Specification
 • Cutting edge diameter: 10,5
 • Shank diameter: 6
 • Cutting length: 2
 • Total length: 50
 • Number of edges: 6
 • Shank: HB
 • Cutting design: N
 • : DIN850B
 • Coating: unbeschichtet
 • Material: HSS-Co5
 • Internal coolant: N
Product number: AX850B10525
Specification
 • Cutting edge diameter: 10,5
 • Shank diameter: 6
 • Cutting length: 2,5
 • Total length: 50
 • Number of edges: 6
 • Shank: HB
 • Cutting design: N
 • : DIN850B
 • Coating: unbeschichtet
 • Material: HSS-Co5
 • Internal coolant: N
Product number: AX850B10530
Specification
 • Cutting edge diameter: 10,5
 • Shank diameter: 6
 • Cutting length: 3
 • Total length: 50
 • Number of edges: 6
 • Shank: HB
 • Cutting design: N
 • : DIN850B
 • Coating: unbeschichtet
 • Material: HSS-Co5
 • Internal coolant: N
Product number: AX850B13520
Specification
 • Cutting edge diameter: 13,5
 • Shank diameter: 10
 • Cutting length: 2
 • Total length: 56
 • Number of edges: 6
 • Shank: HB
 • Cutting design: N
 • : DIN850B
 • Coating: unbeschichtet
 • Material: HSS-Co5
 • Internal coolant: N
Product number: AX850B13530
Specification
 • Cutting edge diameter: 13,5
 • Shank diameter: 10
 • Cutting length: 3
 • Total length: 56
 • Number of edges: 6
 • Shank: HB
 • Cutting design: N
 • : DIN850B
 • Coating: unbeschichtet
 • Material: HSS-Co5
 • Internal coolant: N
Product number: AX850B13540
Specification
 • Cutting edge diameter: 13,5
 • Shank diameter: 10
 • Cutting length: 4
 • Total length: 56
 • Number of edges: 6
 • Shank: HB
 • Cutting design: N
 • : DIN850B
 • Coating: unbeschichtet
 • Material: HSS-Co5
 • Internal coolant: N
Product number: AX850B16530
Specification
 • Cutting edge diameter: 16,5
 • Shank diameter: 10
 • Cutting length: 3
 • Total length: 56
 • Number of edges: 6
 • Shank: HB
 • Cutting design: N
 • : DIN850B
 • Coating: unbeschichtet
 • Material: HSS-Co5
 • Internal coolant: N